Lidmaatschap

Lidmaatschap

Inschrijven nieuwe leden

Inschrijven voor lidmaatschap kan uitsluitend door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier te sturen naar het op het formulier vermelde adres.
Vergeet niet om je pasfoto toe te voegen bij het inschrijfformulier (zie laatste pagina informatieboekj).

Sleutel

Ieder lid ontvangt, tegen betaling van € 25.- (sleutelgeld) een sleutel van de accommodatie in bruikleen.

Machtiging

TV Waardenburg werkt met een machtiging voor het incasseren van de contributie. Het voordeel hiervan is dat je in twee stappen de contributie betaald (in plaats van in één keer aan het begin van het jaar) en dat je de betaling niet meer kan vergeten.

Van nieuwe leden wordt bij inschrijving een machtiging vereist, voor bestaande leden is dit een aanvullende actie.
Heb je nog geen machtiging afgegeven voor deze automatische incasso?
Download het machtiging formulier, en stuur deze ingevuld op naar:

Tennisvereniging Waardenburg
T.a.v. ledenadministratie
Postbus 49
4180 BA Waardenburg

 

Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december, een maand voor het nieuwe verenigingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie of via een e-mail. Hierbij dient de sleutel van de accommodatie te worden ingeleverd en ontvangt u het sleutelgeld terug.